505 mishandlede kvinner

Krisesenteret mottok i fjor 505 henvendelser om kvinnemishandling. Totalt 116 kvinner og 127 barn søkte tilflukt på senteret.