Skjerpet straff for voldsforbryter

Sunnfjord herredsrett mente 19-åringen fortjente en sjanse, og dømte han derfor til fengsel i syv måneder, hvorav seks ble gjort betinget. Det var ikke Gulating lagmannsrett enig i.