Hell i uhell på vinterglatt vei

Det kunne gått atskillig verre for tre personer som under en forbikjøring på Haukeli fikk sladd på bilen og endte i vannet.