Døydde etter okseangrep

Bonden som vart stanga ned av ein okse sist torsdag, døydde laurdag av skadene.