Fylkesbudsjett på slankekur

Sykehusene overtas av staten, men sykehusunderskuddene belaster fylkesøkonomien i 20 år fremover og rammer blant annet videregående skoler.