Gikk på handletur med pistol

Vitnet fikk klar beskjed om at han stod på en dødsliste. I nesten to måneder forlot han aldri leiligheten uten skarpladd våpen. Han passet barn og handlet mat med pistol på innerlommen.