Høye algekonsentrasjoner i sør

De siste dagene har vinden vært svak og algefronten har derfor ligget i ro. Fronten strekker seg i øyeblikket fra den svenske vestkysten til Lista.