Underskuddet vokser på Haukeland

Underskuddet vokser i Helse Bergen ettersom deadline for budsjettet nærmer seg.