Mange permitterte på heiltid

Framleis er svært mange arbeidstakarar i Sunnhordland permitterte på heiltid.