De er uønsket på Byfjellene

Sauene må vekk fra kommunal grunn på Byfjellene, mener Vann- og avløpsetaten. Begrunnelsen er at de forurenser drikkevannskildene.