Farlig overtid

En japansk undersøkelse fra 2002 viser en klar sammenheng mellom overtidsarbeid og hjerteinfarkt.