Båt forliste under Askøybroen

De to som var om bord i "Kystbas" da den forliste i natt, ble reddet av en fiskerbåt som de hadde vært på makrellfiske sammen med. Skipper på "Feiebuen" handlet raskt da han så båten gikk på land.