Advarer mot å skille stat og kirke

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, går imot å skille stat og kirke. Statskirken strider ikke mot religionsfriheten, hevder han.