• PRISER ETTER LOKALE FORHOLD: - Det blir mer og mer vanlig med såkalt mikrotariffering i forsikringsbransjen hvor forsikringspremiene avspeiler lokale forhold som faren for flom, opplyser skadedirektør i Tryg, Steffen Gjørva (til venstre) . Klimaforsker Erik Kolstad leder et prosjekt som skal gi bedre kunnskap om nettopp den lokale risikoen for flom og annet ekstremvær.

Dyrere for de mest værutsatte

Bor du på et sted som er utsatt for ekstremvær, risikerer du dyrere forsikring fremover.