- Ikke bryt sperringene

Ordføreren i Odda oppfordrer alle til å respektere sperringene som sivilforsvaret har satt opp.