Bergensskip på grunn utenfor Danmark

Det bergenske tankskipet «Brage Pacific» står tirsdag kveld på en sandbanke ved Hatterrev øst for den danske øyen Samsø.