Slik leter du

Generelt ligger det en sperre på 60 år for innsyn i offentlige dokumenter, mens folketellingene er lukket i 100 år.