Fritt skolevalg skal utprøves i Bergen

Alt neste år kan det bli åpnet for forsøk med fritt skolevalg i Bergen. Høyre presser på for flere skolereformer i Bergen.