• VARMT MENNESKE: Ole Røsholdt døde 78 år gammel. I dette minneordet minnes klassekamerater fra katterussen 1958 ham i takknemlighet for alt han gjorde i respekt for Bergens Katedralskole og for oss alle i disse 60 årene. FOTO: Rune Nielsen

Ole Røsholdt til minne

Ole var et varmt og fint menneske, omsorgsfull og trofast mot gamle venner.