• I RETTEN: Her sitter flere av de tiltalte mennene sammen med sine forsvarere. De tiltalte har to forsvarere hver. TEGNING: GUSTAV KVAAL

Dopingtiltalt (35): – Det er tegnet et bilde av at jeg har sittet og styrt dette på toppen, men det har jeg ikke

Politiet mener han er en av hovedmennene bak dopingliga.