Hun frykter du må kjempe om plass hos fastlegen

Ingen søkte da Bergen kommune lyste ut seks fastlegehjemler. Etatssjef Brita Øygard er redd bergenserne må kjempe om plass hos fastlegen.