• BEKYMRET: Brita Øygard i Bergen kommune er bekymret. En rekke fastlegehjemler må lyses ut mange ganger. Tidligere var dette aldri et problem. FOTO: Bård Bøe

Hun frykter du må kjempe om plass hos fastlegen

Ingen søkte da Bergen kommune lyste ut seks fastlegehjemler. Etatssjef Brita Øygard er redd bergenserne må kjempe om plass hos fastlegen.