Norske sykehus til aksjon mot plasten

– Målet er å kjøpe mindre plast og gjenvinne mer. Men helt plastfri blir vi neppe, sier aksjonslederen.

Publisert: Publisert:

HVER TIL SITT: Mykplast og hardplast må i hver sin balje. Avfallet kommer på egne transportbånd, ferdig sortert fra avdelingen. Vaktleder Leif Hilmar Henriksen sørger for at de til slutt havner i riktig container. Foto: Ørjan Deisz

Plast i en balje, papp i en annen.

Leif Hilmar Henriksen er vaktleder i Miljøhallen på Haukeland. I dag er det hans tur å ta imot trallene som ruller inn fra sykehusavdelingene.

Flinkest av alle

Haukeland universitetssjukehus er best i klassen på plastsortering.

I fjor sendte sykehuset 70 tonn plast til gjenvinning, syv ganger så mye som St. Olav i Trondheim, som er nesten like stort.

Nå skal Haukeland lede et nasjonalt prosjekt for å få ned plastbruken på norske sykehus og øke gjenvinningsgraden.

Onsdag og torsdag er helseforetakene samlet til en nasjonal miljø- og klimakonferanse i Bergen.

Tema for årets konferanse er plastavfall, og første dagen får deltakerne høre historien om plasthvalen.

Fakta på bordet

Rådgiver Linda Karen Eide i Helse Bergen leder det nasjonale plastprosjektet som skal gå over to år.

HARDE SAKER: Seksjonsleder Kim Rommetveit viser frem posene med ferdig sortert hardplast. Foto: Ørjan Deisz

Et viktig første skritt er å få fakta på bordet.

– Vi må skaffe oss bedre greie på hvor mye plast som går gjennom norske sykehus. Haukeland er god på gjenvinning, men selv her tror vi at mindre enn halvparten resirkuleres, sier Eide.

En viktig grunn til at så mye plast havner i restavfallet, er at mange produkter er satt sammen av ulike typer plast og kanskje metall i tillegg.

– Det er ikke mulig å demontere hvert enkelt produkt, forklarer hun.

Bort med blandingsprodukt

Når plasten går til gjenvinning, skal mykplast og hardplast sorteres hver for seg. Plasten må være ren og ikke dryppende våt.

AKSJONSLEDER: Linda Karen Eide skal lede den nasjonale plastaksjonen. Her på omvisning i Miljøhallen med seksjonsleder Kim Rommetveit og enhetsleder Ingjerde Vaula Nesbø. Foto: Ørjan Deisz

– På innkjøpssiden må vi jobbe med leverandørene slik av vi i mindre grad får slike blandingsprodukt. Dette må vi gjøre i samarbeid med Sverige, Danmark og kanskje Tyskland. Jo flere vi er, jo sterkere krav kan vi sette, sier hun og legger til:

– Samtidig må vi være tålmodige og samarbeide med leverandørene.

Parallelt med den norske plastaksjonen er det på trappene en EU-aksjon ledet av Århus universitetshospital. Her vil Eide koble på de norske sykehusene.

Prosjektleder fra Århus deltar på miljøkonferansen i Bergen.

Billig og brukbart

Plast er veldig billig og brukbar til veldig mye. Det gjør den fristende å ty til.

UNIK: – Miljøhallen, med 3500 kvadratmeter og automatisert avfallshåndtering, er unik for norske sykehus og en viktig forklaring på den høye gjenvinningsgraden, sier seksjonsleder Kim Rommetveit. Foto: Ørjan Deisz

– Er det mulig å klare seg uten plast på et sykehus?

– Noe kan vi kvitte oss med. Engangsbestikk for eksempel. I Stockholm har et sykehus erstattet sykepleiernes plastkitler med engangskitler i biomateriale. Bare et så lite trekk har gitt enorm gevinst.

Helt plastfri er det vanskelig å bli, men det er mulig å ta skritt i den retning. Bare det å gå over til resirkulert plast i stedet for nyprodusert plast er et fremskritt, sier aksjonslederen.

BOSSHULEN: Bak sentralblokken, inne i fjellet, ligger Miljøhallen med avfallshåndtering over flere etasjer. Foto: Ørjan Deisz

Publisert: