• SJEKKER: Fylkeslegen i Hordaland sjekker årlig rundt 20 leger for å se om de skriver ut for mye vanedannende medisiner til sine pasienter. På bildet assisterende fylkeslege i Hordaland, Sjur Lehmann. FOTO: Silje Katrine Robinson

Fastlege kvittet seg med pasienter da han fikk Fylkeslegen på nakken

Fastlegen skrev ut 600 innsovningstabletter på en måned til Lar-pasienten. Han får advarsel fra Helsetilsynet, som mener han har skrevet ut uforsvarlig mye sterke medisiner.