Tyskere slipper å betale for redning

De tyske hobbyfiskerne som mandag kveld forårsaket leteaksjon på Bjørnafjorden, slipper høyst sannsynlig unna uten smekk på pungen.