- En familietradisjon

Charlotte Wallem Rakner og Marie B. Simonsen skal konfirmere seg i Domkirken, mens Maria Aaberg og Maxi Erlbeck har valgt borgerlig konfirmasjon.