Kanal 24 tynger TV 2

TV 2-konsernet tjener penger på nesten alt annet enn radio. Hovedkanalen bedret driftsoverskuddet med nesten 60 prosent første kvartal.