Boretts-boom i Bergen

Boligprisene i Bergen fortsetter å stige. Brukte borettsboliger steg i fjor med 22,4 prosent.