Her vil politiet legge ned kontorer

En rekke politikontor foreslås avviklet i vest, deriblant politistasjonene i de bergenske bydelene Fyllingsdalen, Fana og Åsane.

Publisert:

OMORGANISERER: Politiet skal legge ned en rekke kontorer i forbindelse med nærpolitireformen. Nå kommer den foreslåtte kuttlisten. Foto: Odd E. Nerbø

Arbeidsgruppen, som arbeider med ny organisering av politiet, presenterer sitt forslag mandag morgen, fremgår det av en pressemelding fra Vest politidistrikt.

BT omtalte arbeidsskisser fra gruppen sist tirsdag. Lensmann Åge Løseth uttrykte da stor skepsis til ideen om at «rullende lensmannskontor» skal kompensere for færre fysiske politienheter.

– I teorien høres det fint ut, men i praksis vil det ikke fungere. Det er ikke alle oppgaver som kan løses på stedet, sa Løseth blant annet. Han er lensmann i Fjaler, Askvoll og Gaular.

Arbeidsgruppen er splittet

Arbeidsgruppen forslår å legge ned politiets tjenestesteder i Selje, Bremanger, Jølster, Askvoll, Hyllestad, Gaular, Balestrand, Luster, Aurland, Årdal eller Lærdal, Gulen, Solund, Osterøy eller Vaksdal, Austrheim, Samnanger, Ullensvang, Ulvik og Jondal. I tillegg avvikles Bergen nord, Bergen vest og Bergen sør politistasjoner.

«Tjenestestedene vi foreslår avviklet, var for sårbare for de kravene som stilles til tjenestesteder i Nærpolitireformen (reformen). Ved å avvikle disse blir det enklere å koordinere ressursene, prioritere bedre og nå målene, intensjonen og kravene i reformen», heter det i arbeidsgruppens rapport.

Gruppen skriver at den er delt på midten. De medlemmene som arbeider i bynære strøk ønsker større politikontorer med sterkere og mer sentralisert styring. Medlemmene som arbeider «på landet» ønsker ikke å gå like langt i store enheter med sentralisert styring.

Rapporten inneholder et forslag og et alternativ. Begge anses som likestilte.

Les også

De skulle gi politikerne ro og landets politifolk ledelse. I stedet ble det mistillit, en knusende dom over norsk politi og en firedobling av antallet politibyråkrater.

Skal bearbeides ytterligere

Helge Stave er prosjektleder for hele nærpolitireformen i Vest politidistrikt. Mandag morgen bekrefter han at forslaget innebærer å legge ned de tre bydelsstasjonene i Bergen:

– Det er viktig å få frem at dette er et forslag fra arbeidsgruppen, og at det skal bearbeides ytterligere. Det er snakk om en avvikling over tid. Den ses i sammenheng med nytt politihus, som det vil ta mange år å få på plass, sier Stave.

Onsdag blir det et møte med kommunene i styringsgruppen, forteller Stave, og så skal politimester Kaare Songstad komme med sitt forslag innen 15. oktober.

– Hva tenker du om å legge ned stasjonene i de tre bydelene?

– Jeg har ingen tanker nå om hva det vil si. Det skal være politifolk der til stasjonene eventuelt blir avviklet. Vi får se om det blir dette politimesteren foreslår, sier Stave.

Arbeidsgruppen ser for seg at politiet i Bergen sentrum, Bergen vest, nord og sør slår seg sammen med politiet på Askøy, Sotra og Øygarden til en felles geografisk driftsenhet.

Fagforening: Kvalitet det viktigste

Leder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund sier at det er for tidlig å mene så mye om arbeidsgruppens tilrådning.

Fagforeningen for de politiansatte fikk rapporten først på søndag.

– Vi må gi publikum bedre tjenester. Kvaliteten kan ikke bli forverret når vi skal bygge helt ny struktur. Det er det viktigste for oss, sier Rekdal.

Forslaget fra arbeidsgruppen blir tema i en lokal styringsgruppe i Vest politidistrikt denne uken. Der sitter flere av de tillitsvalgte.

– Jeg registrerer at arbeidsgruppen er delt på midten og at det er tatt en rekke forbehold. Vi har ikke landet på verken det ene eller det andre, sier Rekdal.

Publisert: