En fullsatt kirke tok farvel med Frank Aarebrot

– Det er vanskelig å sette ord på hvor voldsomt og hvor fint det er at pappa har vært en del av mange sine liv.