• (1/5)
    FULL FYR: Flammene sto ut av leiligheten i Michael Krohns gate. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Full fyr i bolig ved Danmarks plass