• (1/2)
    OMSTRIDT: Det er ikke lov å bruke produkter som skjuler registreringsnumrene på kjøretøy, ifølge Politidirektoratet.

Denne reklamen misliker politiet

Politiet reagerer på reklame som distribueres i Bergen.