• STENGT BRØNN: I vatnet i denne brønnen til Jarle Halsvik og naboane i bygda blei det funne vesentlege mengder med PCB. Bassenget er framleis sikra med gjerde sjølv om det ikkje har vore i brukt til drikkevatn sidan november 2009. FOTO: Roar Christiansen

Drakk giftig vatn i fleire månader

Målingar våren 2009 synte kreftframkallande PCB i brønnen. Først i november same år fekk folk i bygda vite at dei drakk giftig vatn.