Får fylle stein i Hordnesskogen

Bystyret har godkjent to deponier for overskuddsmassene fra veiprosjekter.