• KAN BLI OFRET: For at ikke kurvaturen mellom Kaigaten og Peter Motzfeldts gate skal bli for krapp foreslår Norconsult å rive bygningen til Sparebanken Vest.

Kan ofre bank for bane

Sparebanken Vests bygg i Kaigaten foreslås fjernet for å gi plass til bybanen. Les om alle bybanetunnelene.