• KREFTRAMMET: Thor Brekkeflat har vært prest i flere tiår. Han har møtt mennesker i sorg og kriser. Denne gangen klarte han ikke å gå inn i presterollen. FOTO: ODD MEHUS

Thor Brekkeflat har fått kreft