— Vi er opptatt av å få realisme inn i debatten om øst-vest-sambandet, sier Einar Lutro, som er Hordaland fylkeskommunes representant i styret for interesseselskapet for Riksvei 7.

Selskapet, som eies av kommuner og fylkeskommuner langs veien, har fått konsulentselskapet Rambøll til å sammenlikne de ulike veialternativene mellom Bergen og Oslo, under like forutsetninger.

Bakgrunnen er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens uttalelser om at regjeringen ønsker å satse på én eller to hovedveier over fjellet. Det har utløst hektisk virksomhet hos de ulike interessegruppene som jobber for sine alternativer.

- Meningsløse luftslott

BT skrev i går om planene for ny Haukelivei, som kan gjøre det mulig å kjøre Bergen - Oslo på 3,5 timer. Men da må det i tillegg bygges en helt ny og kostbar firefelts vei mellom Bergen og Odda. Prisen for den blir minst ti milliarder kroner.

Rambøll avviser denne planen. «Vi har i denne sammenheng valgt ikke å legge dette alternativet til grunn, da vi anser det som urealistisk i overskuelig framtid. Traseen gir svært høye kostnader og ingen muligheter til etappevis utbygging» skriver Rambølls oppdragsleder Knut Erik Spilsberg.

Forkjemperne for riksvei 7 sier for mange av veiplanene fremstår for vidløftige, og at det er urealistisk å velge én trasé.

— Vi må være ærlige og si at det er relativt lite trafikkgrunnlag mellom Oslo og Bergen. Det er maksimalt 7000-8000 biler daglig som bruker dagens strekninger, og svært mye av det er underveistrafikk. Da er det meningsløst å planlegge med fire felt og 110 kilometer i timen hele veien, sier Knut Arne Gurigard, leder i interesseselskapet Rv7.

Kuttet 20 minutter i sommer

Han får delvis støtte av Bergen Næringsråds representant i styret, Ole Johan Sagen.

— Vi ønsker fire felt mellom Voss og Bergen og inn mot Oslo, som er strekninger som er felles for flere fjelloverganger. Men fire felt over Hardangervidda og ned Hallingdal blir for voldsomt, sier han.

Det betyr ikke at riksvei 7-forkjemperne vil beholde dagens veistandard. I planene er det lagt inn utbedringer for 60 milliarder kroner, hvorav 20 milliarder er på selve riksvei 7. Det viktigste tiltaket er Hardangervidda-tunnelen fra Maurset til Haugastøl, som vil korte inn 12 kilometer og gjøre strekningen helt vintersikker.

Nedover Hallingdal er det planlagt ny og utvidet vei. En strekning er allerede forbedret, nemlig parsellen Ørgenvika - Sokna, som åpnet i sommer. Den har gitt 20-30 minutter kortere kjøretid på bred, fin vei.

- Fem timer godt nok

Sammen med ny vei Bergen - Voss, som er under planlegging, og traseen Hønefoss - Sandvika, som skal bygges parallelt med Ringeriksbanen, vil kjøretiden mellom Norges to største byer komme godt under fem timer. Det er godt nok, mener interesseselskapet. Dessuten er det raskere enn de andre traseene vil kunne komme ned i med tilsvarende investeringer.

— Veien skal også betjene alle stedene underveis, ikke bare Oslo og Bergen. Dessuten er det et mål å få mer av gods- og passasjertransporten over på tog. Dersom toget tar fire og en halv time, trenger vi ikke å bygge en dyr motorvei som bruker like lang tid, sier Gurigard.