«I løpet av tiden du har arbeidet somtannhelsepersonell, har du sendt bekymringsmelding ved mistanke ombarnemishandling eller omsorgssvikt?»

Dette spørsmålet skal nå 1700 tannleger og tannpleiere svare på, i en landsomfattende spørreundersøkelse som gjennomføres i disse dager.

Forskere fra Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest vil samle erfaringer både fra dem som har meldt fra om sin bekymring, og dem som ikke har gjort det.

— Redd for å ta feil

Ingfrid Vaksdal Brattabø tar doktorgrad på temaet tannhelse og barnevern og er del av teamet som utfører forskningsprosjektet.

Hun sier at de fleste tannleger og tannpleiere hun har snakket med har møtt barn og unge i jobben sin som de mistenkte hadde det vanskelig. Men det kan være utfordrende å vurdere hvor alvorlig problemet er, og mange har endt opp med ikke å melde fra.

— De fleste kjenner på at de har hatt en mistanke de ikkemeldte ifra om, men i ettertiden kjenner at de burde ha gjort det. Det handler selvfølgeligom at en er redd for å ta feil. Denne typen avgjørelser er veldig kompliserte, forklarer hun.

Målet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen om meldeplikt og bidra til bedre samarbeid mellom tannhelsetjenesten og barnevernet, slik at flere barn får hjelp. Prosjektet er det første i sitt slag i Norden, og forskerne håper resultatene kan komme til nytte også i andre land.

— Overgrepeller manglende omsorg er et tema tannhelsetjenesten lenge har kjent til. Men haraldri hatt så stor fokus på det før som vi har hatt nå. Det er svært viktig for oss, sier fylkestannlege i Hordaland Arne Åsan.

VOLD: Slik ser det ut inne i munnen når et barn er slått på kinnet.
TORKILD AAS, ULLEVÅL SYKEHUS

— Meldeplikt

— Tannleger og tannpleiere har en unik mulighet til å oppdage tegn på overgrep og omsorgssvikt. Og hvis det oppdages, har også de meldeplikt til barnevernet i likhet med annet helsepersonell, sier Anne Rønneberg, klinikksjef ved Klinikk for allmenn odontologi - barn, Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Tannlegene kan avdekke fysiske skader i munn, hode- og halsområdet, og omsorgssvikt som blant annet gir seg utslag i mange hull i tennene. Dette er et av temaene som tas opp på den nasjonale konferansen om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep i Oslo i dag.

— «Kan barnet være utsatt for omsorgssvikt?» er et spørsmål som alle tannleger og tannpleiere bør stille seg i møte med barn og ungdom, sier Rønneberg. - Når tannhelsepersonell snakker med foreldre, danner de seg et bilde av hvorfor de for eksempel har mye kariesangrep. Det kan skyldes sykdom, eller ha andre årsaker. Men hvis foreldrene ikke har noen god forklaring, kan det også skyldes omsorgssvikt.

500 meldinger i året

Rundt 500 bekymringsmeldinger i året kommer fra tannhelsetjenesten til barnevernet. Men det er først de siste årene tannhelsepersonell har begynt å melde bekymring aktivt, og observere barn og ungdom med tanke på mulig vold og overgrep. At barn ikke kommer til tannlegen når de blir innkalt, kan også være et tegn på at noe er galt.

OPPDAGER: - Tannleger har en unik mulighet til å oppdage tegn på overgrep og omsorgssvikt, sier Anne Rønneberg, klinikksjef ved Odontologisk fakultet i Oslo.
ANNE RØNNEBERG

— Det er ikke alltid så lett å oppdage at et barn har vært utsatt for et oralt seksuelt overgrep. Det gir sjelden ytre skader, og kan dermed være vanskelig å avdekke. Barnets oppførsel og reaksjoner kan vekke mistanke, fordi det å være hos tannlegen kan minne om en overgrepssituasjon. Men ofte er dette svært vanskelige saker, sier Rønneberg.

Blåmerker uvanlige steder

Barnelege Mia Myhre ved Norsk kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sier at barn som er utsatt for vold får blåmerker på hals og ansikt på spesielle steder som vanskelig kan skyldes at de har falt og slått seg. For eksempel blåmerker bak ørene, på halsen og på kinnet.

Tegn på mishandling kan det også være hvis barnet har skader i munnen som for eksempel skyldes tvangsmating med for varm mat, eller slag som skader tennene.

Å oppdage omsorgssvikt, vold og overgrep er blitt en del av utdannelsen for norske tannleger og tannpleiere, påpeker de. Men det er fremdeles en jobb å gjøre for å bevisstgjøre tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten om hvordan de skal gå frem for å avdekke og dokumentere dette.

Kontakt med barnevernet

En forstudie til den pågående forskningen ved Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest undersøkte tannleger og tannpleiere i Akershu. Pilotstudien viser at ni av ti ønsket mer kunnskap om tema knyttet til meldeplikten.

— I forstudien var det én av tre tannleger eller tannpleiere som hadde samarbeidet med barnevernet på en eller annen måte, forteller prosjektleder og forsker Ragnhild Bjørknes ved Universitetet i Bergen.

Nå går spørreundersøkelsen ut til tannklinikker over hele landet.

— Vi opplever at det er et svært positivt og ekte engasjement for dette temaet, sier Bjørknes.

I tillegg skal forskerne studere lovtekster og intervjue ansatte i barnevern og tannhelsetjeneste.

— Vi spør om hva slags erfaringer tannhelsetjenesten har med å samarbeide med barnevernet, om de har sendt melding eller ikke, og om hva slags rutiner de har. Dessuten vil vi vite hvor bevisste tannlegene er på å oppdage tegn til omsorgssvikt og vold mot barn, sier hun.

Tett innpå - i sterkt lys

Bjørknes mener det er mye å hente på å øke kunnskapen om meldeplikt bant tannleger og -pleiere.

— Få kommer så tett innpå mange barn som dem, og ser dem i sterkt lys. Mye er gjort de siste årene. Men i likhet med andre instanser som har med barn å gjøre er det et stykke å gå når det gjelder samarbeidet med barnevernet, sier hun.

Helsedirektoratet arbeider med retningslinjer for den offentlige tannhelsetjenesten for barn og unge og for helsestasjoner og skolehelsetjenesten om hvordan man skal melde bekymring til barnevernet.

Går igjen i overgrepssaker

Advokat Gunhild Lærum er ofte bistandsadvokat i volds- og overgrepssaker mot barn. Hun sier at dårlig tannhelse ofte går igjen i overgrepssaker mot barn. - Det kan komme av at barna har kastet opp, og at syre tærer på tennene. Og det kan ha sammenheng med at barn med store problemer får problemer med magen og av den grunn kaster opp. Eller at de ikke blir tatt med til tannlegen når de innkalles.

Lærum sier det er viktig at tannlegene er mer oppmerksomme på slikt. - Det vil kunne føre til at mange saker med vold og overgrep mot barn kan avdekkes tidligere. Dessverre ser vi altfor ofte at ansatte i helsevesenet og også andre fagfolk er altfor forsiktige med å melde fra når de har mistanke om at noe er galt, sier hun.