• FOR MYE AV DET GODE: Det kan gå hardt for seg på julebord. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Stenger gater i julebordssesongen

Skal gjøre det lettere for drosjene å tømme byen raskt.