• GØY P ÅJOBB: Avdelingssykepleier Anne-Hilde Skadal har god tid til hver eneste beboer ved Modalstunet. Latteren sitter løst under en tur med Martha Neset (87), som har bodd på sykehjemmet siden januar. FOTO: STEIN J. BJØRGE

Best i landet på eldreomsorg

I Modalen kommune har de så mange sykehjemsplasser at nabokommunene leier senger.