Fortetting

Bergen når ikke målet om fortetting i boligbyggingen. - De andre storbyene klarer dette, mener Haakon Lønning Aarø (Sp).