• ADOPSJONSAVDELING: På Christian Michelsens barnehjem i Os var det en egen spedbarnsavdeling.

Disse ledet adopsjonsnettverket

Fire kvinner kontrollerte all adopsjon i Bergen. Dekknavn og dekkadresser skulle sørge for anonymitet. Babyer ble hentet og levert på hemmelige turer.