Betalte UiB-honorar inn på privat konto

Bergen kommune sier de hyrte inn Universitetet til å utføre en medarbeiderundersøkelse. Likevel ble pengene for arbeidet betalt inn til en privat konto.