Seks biler skadet i brann

En bilbrann spredte seg i natt til nabobiler på Sotra Næringspark ved Sartor senter.