Originaler overalt

Finnemann var en kjent by-original. I gamle dager traff man originaler på hvert gatehjørne.