- Vanskelig å slukke

Bolighus brant på Hjellestad.