Norske elever tilbake til start

Norske 15-åringer er i dag omtrent like gode som de var for ti år siden, viser PISA-undersøkelsen som ble presentert i dag. Tilbakegangen fra noen år tilbake er snudd, Norge ligger omtrent på gjennomsnittet.