Politisk støtte til freding og bruk

Eit samrøystes kulturutval gav i går støtte til Odda kommune, som ynskjer aktiv etterbruk av nedlagte Odda Smelteverk.