- Vi har brukt for lang tid

Regjeringen holder fast ved vedtaket om kraftlinjer i luftspenn mellom Sima og Samnanger. Kraftledningen skal stå ferdig i 2012.