Sol inne, kulde ute

Utanfor protesterte demonstrantane. Inne på Aps fylkesårsmøte blei det kravd full oppslutning om regjeringas kraftlinjevedtak.